Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

KartleggingsenhetKategori
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v, s+[KA·f|e],s-[KI·b|a]
T4-C-18 høgstaudeskog
v, s*[KA∙f|e]
T3-C-13 intermediær kildepåvirket fjellhei
s+[KA·d|c],s-[KI·b|a]
T15-C-2 kalkrik fosse-eng
v, s+[KA·f|e]
T31-C-13 intermediær kildepåvirket boreal frisk hei
v, s-[KI·b|a]
T40-C-1 eng-aktig sterkt endret fastmark
v
T31-C-14 kalkrik kildepåvirket boreal frisk hei
v, s-[KI·b|a]
T32-C-9 kalkrik fukteng med mindre hevdpreg
v, s-[KA∙f|e]
T32-C-10 kalkrik fukteng med klart hevdpreg og svakt preg av gjødsling
v, s+[HI∙e|f], s-[KA∙f|e]
V8-C-2 kalkrik strand- og sumpskogsmark
v, s*[KA∙f|e]
5
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

RisikovurderingÅrKategori
Global rødliste2016LC
DNA-strekkode
Egenskaper