Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-1 kalkfattig leside
s+[UF·c|d]
T3-C-4 intermediær leside
v, s+[UF·c|d]
T3-C-13 intermediær kildepåvirket fjellhei
v
T4-C-1 blåbærskog
v, s+[UF∙b|c], m[O3-O2,NB]
T4-C-2 svak lågurtskog
v, m[O3-O2,NB]
T4-C-3 lågurtskog
v*
T4-C-4 kalklågurtskog
v
T4-C-17 storbregneskog
m, v*
T4-C-18 høgstaudeskog
m, v*
T4-C-19 litt tørkeutsatt høgstaudeskog
v
6
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper