Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-2 svak lågurtskog
v, s+[KA∙d|c]
T4-C-3 lågurtskog
v
T4-C-4 kalklågurtskog
v
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
v
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
v*
T4-C-10 svak lyng-lågurtskog
v
T4-C-11 lyng-lågurtskog
v, s-[KA∙f|e]
T4-C-12 lyng-kalklågurtskog
v*
Risikovurdering

Gjeldende kategori: 

DNA-strekkode
Egenskaper