Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

KartleggingsenhetKategori
T4-C-1 blåbærskog
m*, v*
T4-C-2 svak lågurtskog
m*, v*
T4-C-3 lågurtskog
v*
T4-C-4 kalklågurtskog
m*, v
T4-C-5 bærlyngskog
m, v*
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
m, v*
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
v*
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
m, v*
T4-C-9 lyngskog
v
T2-C-1 åpen kalkfattig grunnlendt lyngmark
v, s*[UF∙f|g]
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper