Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T2-C-1 åpen kalkfattig grunnlendt lyngmark
v, s*[UF∙f|g]
T2-C-3 åpen intermediær grunnlendt lyngmark
v, s*[Uf∙f|g]
T3-C-1 kalkfattig leside
v, s+[UF·c|d]
T3-C-2 kalkfattig fjell-lynghei
v, s-[UF·e|f]
T4-C-19 litt tørkeutsatt høgstaudeskog
v*
T4-C-20 tørkeutsatt høgstaudeskog
v*
T3-C-4 intermediær leside
v*, s-[UF·c|d]
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v, s-[KA·g|h],t¤[UF·bc]
T4-C-1 blåbærskog
m*, v*
T4-C-2 svak lågurtskog
m*, v*
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper