Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

KartleggingsenhetKategori
T3-C-1 kalkfattig leside
v
T3-C-2 kalkfattig fjell-lynghei
v, s-[UF·d|c]
T3-C-3 kalkfattig fjell-lavhei
v
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
v, s-[KA·e|f],s-[UF·d|c]
T3-C-6 intermediær fjell-lavhei
v, s-[KA·e|f]
T3-C-8 svakt kalkrik fjell-lynghei
v, s-[UF·d|c]
T7-C-4 intermediært seint snøleie
s-[SV·d|e]
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
v
T3-C-10 sterkt kalkrik leside
v
T3-C-11 sterkt kalkrik fjell-lynghei
v, s-[UF·d|c]
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper