Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

KartleggingsenhetKategori
T16-C-2 intermediær rasmarkeng og -hei
s+[KA·d|c]
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·d|c]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper