Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

KartleggingsenhetKategori
T4-C-4 kalklågurtskog
s-[KA∙h|g]
T16-C-4 sterkt kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·f|e]
T16-C-6 kildepåvirket kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·f|e]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper