Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
V8-C-2 kalkrik strand- og sumpskogsmark
v, s*[KA∙f|e]
V8-C-3 saltpåvirket strand- og sumpskogsmark
t*, s*[KA∙f|e]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

Risikovurdering År Kategori
Global rødliste 2014 LC
DNA-strekkode
Egenskaper