Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

KartleggingsenhetKategori
T4-C-18 høgstaudeskog
s+[KA∙g|f], t¤[KI·bc]
T30-C-3 kildepåvirkede flomskogsmarker på finmateriale
m*, t¤[KI·bc]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper