Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

KartleggingsenhetKategori
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
s-[KA·f|e]
T4-C-3 lågurtskog
v, s+[KA∙f|e]
T4-C-4 kalklågurtskog
v
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
v, s+[KA∙f|e]
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
v
T4-C-12 lyng-kalklågurtskog
v
T34-C-5 svakt kalkrike kystlyngheier
s*[KA·f|e]
T34-C-6 sterkt kalkrike kystlyngheier
s-[KA∙h|g]
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
s-[KA·f|e]
T16-C-4 sterkt kalkrik rasmarkeng og -hei
s-[KA·f|e]
2
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper