Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T18-C-1 åpne flomfastmarker på sand, grus og stein
t*
T18-C-3 åpen flomfastmark på kalkrik grus og stein
t*
T30-C-1 flomskogsmarker på grus og stein
v, s+[VF∙d|c],s*[S1∙e|f]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: NT

Risikovurdering År Kategori
Rodlistevurdering 2006 NT
DNA-strekkode
Egenskaper