Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T33-C-1 nedre semi-naturlig strandeng
v
T11-C-2 øvre saltanrikingsmark på grus
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: NT

DNA-strekkode
Egenskaper