Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-4 intermediær leside
v, s+[UF·c|d], s+[KA·d|c]
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
v, s-[SV·b|c],s+[KA·d|c],s-[KI·b|a]
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
v, s-[SV·b|c],s-[KA·f|e],s-[KI·b|a]
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v, s+[UF·c|d]
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
v, s-[SV·b|c],s-[KI·b|a]
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v, s-[SV·b|c],s+[KA·d|c]
T8-C-1 fuglefjell-høgstaude-enger
v
T8-C-2 kildepåvirket fuglefjell-eng
v
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v, s-[SV·b|c],s-[KA·f|e]
T3-C-10 sterkt kalkrik leside
v, s+[UF·c|d]
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper