Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-18 høgstaudeskog
v, s+[KA∙g|f]
T30-C-3 kildepåvirkede flomskogsmarker på finmateriale
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper