Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T21-C-4 dynetrau
s*[VM∙a|0]
T12-C-2 strandenger i øvre geolitoral og supralitoral
v
T4-C-19 litt tørkeutsatt høgstaudeskog
s+[UF·c|b]
T3-C-7 svakt kalkrik leside
s+[KA·f|e]
T3-C-8 svakt kalkrik fjell-lynghei
v, s*[KA·f|e],t¤[UF·de]
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
v, s*[KA·f|e]
T3-C-10 sterkt kalkrik leside
v
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
s-[KA·f|e]
T3-C-11 sterkt kalkrik fjell-lynghei
v, t¤[UF·de]
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
s+[KA·f|e]
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

Risikovurdering År Kategori
Global rødliste 2014 LC
DNA-strekkode
Egenskaper