Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
s-[KA·h|g]
T22-C-3 kalkrik fjellgrashei
s*[KA·f|e]
T3-C-7 svakt kalkrik leside
s*[KA·f|e]
T3-C-8 svakt kalkrik fjell-lynghei
v, s*[KA·f|e],s-[UF·e|f]
T3-C-10 sterkt kalkrik leside
v, s-[KA·h|g]
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
s*[KA·f|e]
T3-C-11 sterkt kalkrik fjell-lynghei
v, s-[KA·h|g],s-[UF·e|f]
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
s+[KA·f|e]
T7-C-8 sterkt kalkrikt moderat snøleie
s-[KA·h|g]
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
s-[KA·h|g]
4
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper