Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
V8-C-1 kalkfattig og intermediær strand- og sumpskogsmark
v
V8-C-2 kalkrik strand- og sumpskogsmark
v
V8-C-3 saltpåvirket strand- og sumpskogsmark
v
V10-C-1 intermediær våteng
v
V10-C-2 kalkrik våteng
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper