Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-5 bærlyngskog
m*, v
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
m, v*
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
m*, v*
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
m*, v*
T4-C-9 lyngskog
m*, v*
T4-C-10 svak lyng-lågurtskog
m*, v*
T4-C-11 lyng-lågurtskog
m*, v*
T4-C-12 lyng-kalklågurtskog
m*, v*
T4-C-13 lavskog
m*, v*
T4-C-14 svak lav-lågurtskog
m*, v*
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

Risikovurdering År Kategori
Global rødliste 2013 LC
DNA-strekkode
Egenskaper