Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
V8-C-2 kalkrik strand- og sumpskogsmark
v, s*[KA∙f|e]
T30-C-3 kildepåvirkede flomskogsmarker på finmateriale
v
V1-C-8 temmelig til ekstremt kalkrike myrkanter
s*[KA·g|f], s+[MF·d|e]
V10-C-3 kildevannspåvirket våteng
s+[KI·b|a]
V12-C-2 grøftet kalkrik jordvannsmyr
s*[KA·g|f], s+[MF·d|e]
V4-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike kilder
v
V4-C-5 temmelig til ekstremt kalkrike torvmarkskilder
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper