Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T2-C-1 åpen kalkfattig grunnlendt lyngmark
v
T2-C-3 åpen intermediær grunnlendt lyngmark
v
T3-C-1 kalkfattig leside
v, s+[KA·c|d]
T3-C-2 kalkfattig fjell-lynghei
v, s+[KA·c|d],s-[UF·e|f]
T3-C-3 kalkfattig fjell-lavhei
v, s+[KA·c|d]
T4-C-1 blåbærskog
v*
T4-C-2 svak lågurtskog
v*
T4-C-4 kalklågurtskog
v
T4-C-5 bærlyngskog
m, v*
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
m, v*
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper