Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

KartleggingsenhetKategori
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
T16-C-2 intermediær rasmarkeng og -hei
s+[KA·d|c]
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·d|c]
T16-C-7 sterkt raspreget rasmarkeng og -hei
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper