Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-3 lågurtskog
v
T4-C-4 kalklågurtskog
v
T15-C-2 kalkrik fosse-eng
s-[KA·f|e]
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·f|e]
T16-C-6 kildepåvirket kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·f|e]
T30-C-1 flomskogsmarker på grus og stein
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper