Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T18-C-2 åpen flomfastmark på silt og leire
T40-C-1 eng-aktig sterkt endret fastmark
v
T45-C-1 oppdyrkede varige enger med lite intensivt hevdpreg
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

Risikovurdering År Kategori
Global rødliste 2016 LC
DNA-strekkode
Egenskaper