Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T30-C-1 flomskogsmarker på grus og stein
vanlig art
T30-C-2 flomskogsmarker på finmateriale
mengdeart
T30-C-3 kildepåvirkede flomskogsmarker på finmateriale
vanlig art
T30-C-4 erosjonspreget flomskogsmark
vanlig art
V8-C-3 saltpåvirket strand- og sumpskogsmark
vanlig art
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

Risikovurdering År Kategori
Global rødliste 2016 LC
DNA-strekkode
Egenskaper