Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v
T4-C-2 svak lågurtskog
s*[KA∙d|c]
T4-C-3 lågurtskog
v
T4-C-4 kalklågurtskog
v
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
s*[KA∙d|c]
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
v
T4-C-10 svak lyng-lågurtskog
v
T3-C-4 intermediær leside
v, s+[UF·c|d], s-[KA·d|c]
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
v, s+[SV·b|c],s-[KA·d|c]
T7-C-2 svakt kalkfattig moderat snøleie
v, s+[KA·b|a]
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper