Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-1 kalkfattig leside
v, s*[UF·c|d]
T3-C-4 intermediær leside
v, s*[UF·c|d], s+[KA·d|c]
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v, s-[KA·f|e],s*[UF·c|d]
T3-C-10 sterkt kalkrik leside
v, s+[UF·c|d]
T3-C-13 intermediær kildepåvirket fjellhei
v, s+[KA·d|c]
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v, s-[KA·f|e]
T4-C-18 høgstaudeskog
v, s-[KA∙f|e]
T7-C-2 svakt kalkfattig moderat snøleie
v, s+[SV·b|c],s*[KA·b|a]
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v, s+[SV·b|c],s+[KA·d|c]
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v, s+[SV·b|c], s-[KA·f|e]
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper