Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
s-[KA·h|g]
T22-C-4 kalkrikt grassnøleie
s+[KA·f|e]
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
s-[KA·f|e]
T7-C-8 sterkt kalkrikt moderat snøleie
s-[KA·h|g]
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
s-[KA·h|g]
V6-C-2 kalkrikt moderat våtsnøleie
v, s+[KA∙g|f]
V6-C-4 kalkrikt seint våtsnøleie
v, s+[KA∙g|f]
V6-C-8 kalkrikt seint kildesnøleie
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: NT

Risikovurdering År Kategori
Rodlistevurdering 2006 NT
DNA-strekkode
Egenskaper