Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
s+[KA·d|c]
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
s-[KA·f|e]
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
T22-C-4 kalkrikt grassnøleie
s-[KA·f|e]
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
v, t¤[SV·cd],s-[KA·f|e]
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
v, t¤[SV·cd]
V6-C-4 kalkrikt seint våtsnøleie
v, s+[KA∙g|f]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper