Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-4 intermediær leside
v, s+[UF·c|d], s+[KA·d|c]
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
s+[KA·d|c]
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v, s-[KA·f|e],t¤[UF·bc]
T3-C-10 sterkt kalkrik leside
v, s+[UF·c|d]
T3-C-13 intermediær kildepåvirket fjellhei
v, s-[KA·d|c]
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v, s-[KA·f|e]
T8-C-1 fuglefjell-høgstaude-enger
v
T8-C-3 fugletopp
v
T15-C-1 kalkfattig og intermediær fosse-eng
v
T15-C-2 kalkrik fosse-eng
v
2
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper