Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
s-[KA·f|e]
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
s-[KA·g|h]
V6-C-2 kalkrikt moderat våtsnøleie
s*[KA∙g|f]
V6-C-4 kalkrikt seint våtsnøleie
s*[KA∙g|f]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper