Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-1 kalkfattig leside
v, s-[KA·c|d],s+[UF·c|d]
T7-C-1 svært kalkfattig moderat snøleie
v
T7-C-2 svakt kalkfattig moderat snøleie
m, v*, t¤[KA·bc]
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v, s-[KA·g|h],s+[UF·c|d]
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v*, s+[KA·e|f]
T7-C-4 intermediært seint snøleie
v, t¤[SV·cd],s-[KA·b|a]
T7-C-5 intermediært ekstremsnøleie
s+[KA·e|f]
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v, s-[SV·b|c],s+[KA·g|h]
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
v, t¤[SV·cd],s-[KA·g|h]
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
t¤[SV·cd]
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper