Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T30-C-1 flomskogsmarker på grus og stein
vanlig art
V2-C-2 sterkt intermediære litt kalkrike myr- og sumpskog-marker
vanlig art, absolutt skilleart[KA·e|d]
V2-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike myr- og sumpskogsmarker
vanlig art
V4-C-2 sterkt intermediære og litt kalkrike kilder
vanlig art
V4-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike kilder
vanlig art
V8-C-2 kalkrik strand- og sumpskogsmark
vanlig art
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper