Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-10 kalkrikt ekstremsnøleie
s*[KA·f|e]
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
v, s-[KA·h|g]
T9-C-1 fattig-intermediær mosetundra
v
T9-C-2 kalkrik mosetundra
v
T22-C-3 kalkrik fjellgrashei
s*[KA·f|e]
T22-C-4 kalkrikt grassnøleie
s+[KA·f|e]
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v, s*[KA·f|e]
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
s+[KA·f|e]
T7-C-8 sterkt kalkrikt moderat snøleie
v, s-[KA·h|g]
T19-C-2 kalkrike finjordsflekker
s*[KA·f|e]
5
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper