Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

KartleggingsenhetKategori
T4-C-3 lågurtskog
s+[KA·g|f]
T4-C-4 kalklågurtskog
s+[KA·g|f]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper