Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
s-[KA·h|g]
T7-C-10 kalkrikt ekstremsnøleie
s+[KA·h|g]
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
s+[KI·h|g]
T7-C-8 sterkt kalkrikt moderat snøleie
s+[KA·h|g]
V6-C-6 kalkrikt ekstrem-våtsnøleie
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper