Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v*, t¤[KA·fg]
T3-C-8 svakt kalkrik fjell-lynghei
v, t¤[KA·fg],s+[UF·e|f]
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
v, t¤[KA·fg]
T3-C-10 sterkt kalkrik leside
v
T3-C-11 sterkt kalkrik fjell-lynghei
v, s-[UF·e|f]
T3-C-12 sterkt kalkrik fjell-lavhei
v
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v, s+[SV·b|c],t¤[KA·fg]
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
v, s+[SV·b|c],t¤[KA·fg]
T7-C-8 sterkt kalkrikt moderat snøleie
v, s+[SV·b|c]
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
v, s+[SV·b|c]
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper