Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T24-C-2 ettårsdriftvoll
s-[VF·f|e]
T45-C-2 oppdyrket intensiv slåtteeng
v
T45-C-3 oppdyrket svært intensiv slåtteeng
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: HI

Risikovurdering År Kategori
Fremmedartsvurdering 2007 Ukjent risiko Til vurderingen
DNA-strekkode
Egenskaper