Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T24-C-2 ettårsdriftvoll
s-[VF·f|e]
T44-C-1 åker
v
T45-C-2 oppdyrket intensiv slåtteeng
v
T45-C-3 oppdyrket svært intensiv slåtteeng
v
T29-C-5 stein- og grusstrender og strandlinjer i pionérfase i supralitoral
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper