Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T22-C-2 kalkfattig og intermediært grassnøleie
v
T7-C-2 svakt kalkfattig moderat snøleie
v, s-[SV·b|c],s*[KA·b|a]
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v*, s-[SV·b|c],t¤[KA·de]
T7-C-4 intermediært seint snøleie
v, s*[SV·d|e],s*[KA·b|a]
T31-C-5 intermediær boreal lynghei
v, s-[KA·d|c]
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
s*[SV·d|e]
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
v
V5-C-1 svak varmkilde
v
V5-C-2 klar varmkilde
v
V6-C-1 kalkfattig og intermediært moderat våtsnøleie
v, s+[SV∙d|e]
5
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

Risikovurdering År Kategori
Rodlistevurdering 2006 CR
DNA-strekkode
Egenskaper