Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T22-C-3 kalkrik fjellgrashei
v
T14-C-1 kalkfattig og intermediær rabbe
v
T14-C-2 kalkrik rabbe
v*, s+[KA·f|e]
T3-C-4 intermediær leside
v, s*[KA·d|c]
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
v, s*[KA·d|c]
T3-C-6 intermediær fjell-lavhei
v, s*[KA·d|c]
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v*, s+[KA·f|e]
T3-C-8 svakt kalkrik fjell-lynghei
v*, s*[KA·f|e]
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v, s*[KA·d|c]
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
v*, s+[KA·f|e]
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper