Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-10 svak lyng-lågurtskog
v
T3-C-1 kalkfattig leside
v, s+[UF·c|d]
T3-C-2 kalkfattig fjell-lynghei
v, s+[UF·e|f]
T3-C-4 intermediær leside
v*, s+[UF·c|d]
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
v, t¤[KA·de],s+[UF·e|f]
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v, s+[KA·g|h],t¤[UF·bc]
T3-C-8 svakt kalkrik fjell-lynghei
v, s+[KA·g|h],s+[UF·e|f]
T3-C-13 intermediær kildepåvirket fjellhei
v, s-[KA·d|c]
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v
T4-C-2 svak lågurtskog
v
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper