Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T11-C-1 saltanrikingsmarker i geolitoral
v
T11-C-2 øvre saltanrikingsmark på grus
T12-C-1 strandenger i nedre og midtre geolitoral
s-[TV∙f|g]
T29-C-6 nedre skjellsandstrand med pionervegetasjon
v
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper