Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-9 lyngskog
m, v
T4-C-13 lavskog
v
V1-C-5 svært og temmelig kalkfattige myrkanter
v, s+[MF·d|e]
V1-C-6 litt kalkfattige og svakt intermediære myrkanter
v, s+[MF·d|e]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper