Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-1 blåbærskog
v
T4-C-5 bærlyngskog
v
V2-C-1 kalkfattige og svakt intermediære myr- og sumpskogsmarker
v, s*[KA·d|e]
V12-C-1 grøftet kalkfattig jordvannsmyr
v, s*[KA·d|e]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper