Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
V1-C-6 litt kalkfattige og svakt intermediære myrkanter
v, s+[MF·d|e, V]
V1-C-7 sterkt intermediære og litt kalkrike myrkanter
v, s+[MF·d|e, V]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper