Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T30-C-1 flomskogsmarker på grus og stein
s*[S1∙e|f]
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper