Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-13 intermediær kildepåvirket fjellhei
v, s+[KA·d|c]
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
v, s+[KA·d|c],s-[KI·b|a]
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
v, s-[KA·g|h],s-[KI·b|a]
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
v, s-[KI·b|a]
T3-C-1 kalkfattig leside
v, s-[UF·c|d]
T3-C-4 intermediær leside
v, s+[UF·c|d], s+[KA·d|c]
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v, s-[KA·g|h],s+[UF·c|d]
T7-C-2 svakt kalkfattig moderat snøleie
v, s*[KA·b|a]
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v, s+[KA·d|c]
T7-C-4 intermediært seint snøleie
v, s*[SV·d|e],s*[KA·b|a]
7
Risikovurdering

Gjeldende kategori: NE

DNA-strekkode
Egenskaper