Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T20-C-2 kalkrik isinnfrysingsmark
s+[KA·f|e]
T22-C-3 kalkrik fjellgrashei
v, s+[KA·f|e]
T14-C-2 kalkrik rabbe
v, s*[KA·f|e]
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·f|e]
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v*, s*[KA·f|e]
T16-C-4 sterkt kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·h|g]
T3-C-8 svakt kalkrik fjell-lynghei
v*, s*[KA·f|e]
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
v*, s*[KA·f|e]
T3-C-10 sterkt kalkrik leside
v*
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v, s*[SV·b|c],s*[KA·f|e]
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper