Navn og slektskap
Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold

Kunnskapsstatus ikke angitt

Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T14-C-2 kalkrik rabbe
v, s*[KA·f|e]
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v, s*[KA·f|e]
T3-C-8 svakt kalkrik fjell-lynghei
v, s*[KA·f|e],s-[UF·d|c]
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
v, s*[KA·f|e]
T3-C-10 sterkt kalkrik leside
v
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v, s-[SV·b|c],s*[KA·f|e]
T3-C-11 sterkt kalkrik fjell-lynghei
v, s-[UF·d|c]
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
s+[KA·f|e]
T3-C-12 sterkt kalkrik fjell-lavhei
v
T18-C-3 åpen flomfastmark på kalkrik grus og stein
s*[KA·f|e]
7
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

Risikovurdering År Kategori
Rodlistevurdering 2006 NT
DNA-strekkode
Egenskaper