Registrerte funn

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Verktøy for artsbestemming
Relatert innhold
I artsleksikonet

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle i naturtypekartlegging

Arten er med på å kjennetegne disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-1 kalkfattig leside
m, v*, s-[KA·c|d],s+[UF·c|d]
T3-C-2 kalkfattig fjell-lynghei
v, s-[KA·c|d],s+[UF·e|f]
T3-C-4 intermediær leside
v*, s*[KA·e|f],s+[UF·c|d]
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
v, s*[KA·e|f],s+[UF·e|f]
T4-C-1 blåbærskog
m*, v*
T4-C-2 svak lågurtskog
m*, v*
T4-C-3 lågurtskog
v*
T4-C-5 bærlyngskog
m*, v*
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
m*, v*
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
v*
10
Risikovurdering

Gjeldende kategori: LC

DNA-strekkode
Egenskaper